Satar Albums

Satar's Singles and other Collaborations

Taskin 2 Taskin
{41,180 Plays}
Gharib 5 Gharib
{5,054 Plays}
Ey Iran 6 Ey Iran
{2,642 Plays}
Dar Sooge Shahzade 7 Dar Sooge Shahzade
{4,737 Plays}
Parvanegi 9 Parvanegi
{68,454 Plays}
Elaheye Naz 12 Elaheye Naz
{18,907 Plays}
Nasle Bi Setareh 13 Nasle Bi Setareh
{13,219 Plays}
Gomshode 17 Gomshode
{33,800 Plays}
Baraye Ba To Boodan 18 Baraye Ba To Boodan
{133,027 Plays}
Khatereh 19 Khatereh
{124,689 Plays}
kashki shah boodam(1) 20 kashki shah boodam(1)
{9,021 Plays}
delam gerfte hamvatan 21 delam gerfte hamvatan
{1,476 Plays}
Khab Nama 22 Khab Nama
{3,679 Plays}
Bood o Nabood 23 Bood o Nabood
{4,460 Plays}
Afsaneye Hasti 24 Afsaneye Hasti
{2,923 Plays}
zamin larze 25 zamin larze
{622 Plays}
Gham Name 29 Gham Name
{7,531 Plays}
Negahe To 30 Negahe To
{20,084 Plays}
Nasle Gomshodeh 31 Nasle Gomshodeh
{2,736 Plays}
Gomshodeh 32 Gomshodeh
{1,317 Plays}
zendegi (live) 33 zendegi (live)
{1,893 Plays}
Zendegi 34 Zendegi
{1,821 Plays}
Sham'e Nime Joon 35 Sham'e Nime Joon
{2,174 Plays}
sedaye barun(ghadimi) 36 sedaye barun(ghadimi)
{6,825 Plays}
arusak(2) 37 arusak(2)
{6,663 Plays}
iran iran 2 38 iran iran 2
{1,468 Plays}
cheshmaye to 39 cheshmaye to
{7,948 Plays}
hamvatan 40 hamvatan
{511 Plays}
Simin Bari (F.T Ersin ) 42 Simin Bari (F.T Ersin )
{26,647 Plays}
Haras 43 Haras
{4,258 Plays}
Ey Del 44 Ey Del
{12,672 Plays}
Khodaya Man Gharibam 46 Khodaya Man Gharibam
{9,090 Plays}
cheshmhaye to 47 cheshmhaye to
{8,845 Plays}
Ajab Sabri Khoda Darad 48 Ajab Sabri Khoda Darad
{38,754 Plays}
Hamsaram 50 Hamsaram
{30,704 Plays}
Hamsafar 51 Hamsafar
{49,600 Plays}
Shahbanoo 52 Shahbanoo
{37,962 Plays}
Sar Sepordeh Music Video Satar
Sar Sepordeh Music Video

3 days , 8 hours Ago
[14 views]
Taskin Music Video Satar
Taskin Music Video

8 days Ago
[9,367 views]
Hamsafar feat. KamyR DJ Mamsi Remix Music Video Satar
Hamsafar feat. KamyR DJ Mamsi Remix Music Video

1 days , 0 days Ago
[14,670 views]
Dar Sooge Shahzade Music Video Satar
Dar Sooge Shahzade Music Video

1 days , 2 days Ago
[1,580 views]
Chashme To (Vigen and Sattar) Music Video Satar
Chashme To (Vigen and Sattar) Music Video

1 days , 2 days Ago
[936 views]
Parvanegi Music Video Satar
Parvanegi Music Video

2 days , 5 days Ago
[2,775 views]
Khab Nama Music Video Satar
Khab Nama Music Video

4 days , 10 hours Ago
[10 views]
khatere Music Video Satar
khatere Music Video

8 days Ago
[4,388 views]
Baraye Ba To Boodan Music Video Satar
Baraye Ba To Boodan Music Video

9 days Ago
[13,831 views]
Khatereh Music Video Satar
Khatereh Music Video

2 days , 3 days Ago
[3,340 views]
Khab Nama Music Video Satar
Khab Nama Music Video

4 days Ago
[918 views]
Negahe To Music Video Satar
Negahe To Music Video

3 days , 4 days Ago
[741 views]
Gomshodeh Music Video Satar
Gomshodeh Music Video

2 days , 2 days Ago
[709 views]
zendegi (live) Music Video Satar
zendegi (live) Music Video

2 days , 11 days Ago
[331 views]
Zendegi Music Video Satar
Zendegi Music Video

2 days , 11 days Ago
[558 views]
Simin Bari (F.T Ersin ) Music Video Satar
Simin Bari (F.T Ersin ) Music Video

3 days , 1 days Ago
[2,275 views]
Haras Music Video Satar
Haras Music Video

4 days , 6 days Ago
[522 views]
Ajab Sabri Khoda Darad Music Video Satar
Ajab Sabri Khoda Darad Music Video

4 days , 1 days Ago
[2,419 views]
hamzad sattar Music Video Satar
hamzad sattar Music Video

2 days , 6 days Ago
[406 views]
Sar Sepordeh (Sattar) Music Video Satar
Sar Sepordeh (Sattar) Music Video

3 days , 8 hours Ago
[7 views]
dele shishee(sattar) Music Video Satar
dele shishee(sattar) Music Video

2 days , 10 days Ago
[457 views]
Ashke ashegh Music Video Satar
Ashke ashegh Music Video

2 days , 10 days Ago
[2,790 views]
Cheshmat Music Video Satar
Cheshmat Music Video

2 days , 11 days Ago
[525 views]
Salam Music Video Satar
Salam Music Video


[11,361 views]
Yeganegi Music Video Satar
Yeganegi Music Video

2 days , 11 days Ago
[964 views]
Khaki Music Video Satar
Khaki Music Video

2 days , 11 days Ago
[1,684 views]
Shazdeh Khanoom Music Video Satar
Shazdeh Khanoom Music Video

2 days , 6 days Ago
[691 views]
No Bahar Music Video Satar
No Bahar Music Video

1 days Ago
[619 views]
Haghighat Music Video Satar
Haghighat Music Video

2 days , 9 days Ago
[583 views]
Gereftarr Music Video Satar
Gereftarr Music Video

2 days , 11 days Ago
[392 views]
Goleh Sangam Music Video Satar
Goleh Sangam Music Video

2 days , 11 days Ago
[716 views]
Ghazal Music Video Satar
Ghazal Music Video

2 days , 6 days Ago
[820 views]
Asal Music Video Satar
Asal Music Video

2 days , 11 days Ago
[550 views]
avaze Khan Music Video Satar
avaze Khan Music Video

2 days , 6 days Ago
[658 views]
Mano Natarsoon Music Video Satar
Mano Natarsoon Music Video

2 days , 11 days Ago
[795 views]
Zendooneh Deltangi Music Video Satar
Zendooneh Deltangi Music Video

2 days , 11 days Ago
[496 views]
Az To Cheh Moondeh Baghi Music Video Satar
Az To Cheh Moondeh Baghi Music Video

2 days , 11 days Ago
[525 views]
ahoo Music Video Satar
ahoo Music Video

2 days , 11 days Ago
[720 views]
Amu Zanjirbaff Music Video Satar
Amu Zanjirbaff Music Video

2 days , 11 days Ago
[698 views]
Shenasnameh Music Video Satar
Shenasnameh Music Video

2 days , 11 days Ago
[594 views]
Tak Khal Music Video Satar
Tak Khal Music Video

2 days , 11 days Ago
[1,861 views]
Seyde Del Music Video Satar
Seyde Del Music Video

2 days , 11 days Ago
[824 views]
Mehreh Doost Music Video Satar
Mehreh Doost Music Video

2 days , 11 days Ago
[489 views]
Sarsepordeh Music Video Satar
Sarsepordeh Music Video

2 days , 11 days Ago
[1,108 views]
Az To Khandan Music Video Satar
Az To Khandan Music Video

2 days , 11 days Ago
[608 views]
Yoosofeh Gomgashteh Music Video Satar
Yoosofeh Gomgashteh Music Video

2 days , 11 days Ago
[1,260 views]
Zangeh Hesab Music Video Satar
Zangeh Hesab Music Video

2 days , 11 days Ago
[907 views]
Goleh Hasrat Music Video Satar
Goleh Hasrat Music Video

2 days , 11 days Ago
[918 views]
Ba To Boodan Music Video Satar
Ba To Boodan Music Video

2 days , 11 days Ago
[579 views]
Fateh Music Video Satar
Fateh Music Video

2 days , 11 days Ago
[615 views]
Tekki Gah Music Video Satar
Tekki Gah Music Video

2 days , 11 days Ago
[5,086 views]
Shameh akhar Music Video Satar
Shameh akhar Music Video

2 days , 6 days Ago
[770 views]
Vares Music Video Satar
Vares Music Video

2 days , 10 days Ago
[871 views]
Ey Kash Music Video Satar
Ey Kash Music Video

2 days , 11 days Ago
[608 views]
Ta To Ro Didam Music Video Satar
Ta To Ro Didam Music Video

2 days , 11 days Ago
[630 views]
Sedayeh To Music Video Satar
Sedayeh To Music Video

2 days , 11 days Ago
[720 views]
Amoo Norooz Music Video Satar
Amoo Norooz Music Video

2 days , 11 days Ago
[954 views]
Ta'zim Music Video Satar
Ta'zim Music Video

2 days , 11 days Ago
[633 views]
Aroosak Music Video Satar
Aroosak Music Video

2 days , 11 days Ago
[867 views]
Sedayeh Zangooleha Music Video Satar
Sedayeh Zangooleha Music Video

2 days , 11 days Ago
[320 views]
Safar Music Video Satar
Safar Music Video

2 days , 8 days Ago
[457 views]
Sedayeh Baroon Music Video Satar
Sedayeh Baroon Music Video

2 days , 11 days Ago
[3,603 views]
Masti Music Video Satar
Masti Music Video

2 days , 11 days Ago
[399 views]
Iran Iran Music Video Satar
Iran Iran Music Video

2 days , 6 days Ago
[723 views]
Bi Nazir Music Video Satar
Bi Nazir Music Video

2 days , 11 days Ago
[705 views]
Motreb Music Video Satar
Motreb Music Video

2 days , 10 days Ago
[489 views]
Nam Nameh Baroon Music Video Satar
Nam Nameh Baroon Music Video

2 days , 11 days Ago
[1,713 views]
Bot Music Video Satar
Bot Music Video

2 days , 10 days Ago
[504 views]
Chador Namazeh Gol Goli Music Video Satar
Chador Namazeh Gol Goli Music Video

2 days , 11 days Ago
[1,551 views]
Yekshanbeh Music Video Satar
Yekshanbeh Music Video

2 days , 11 days Ago
[507 views]
Gol Pooneh Music Video Satar
Gol Pooneh Music Video

2 days , 11 days Ago
[2,019 views]
Golnar Music Video Satar
Golnar Music Video

2 days , 11 days Ago
[561 views]
Hamzad Music Video Satar
Hamzad Music Video

2 days , 11 days Ago
[360 views]
Hamsafar Music Video Satar
Hamsafar Music Video

2 days , 6 days Ago
[3,456 views]
Shahreh Gham Music Video Satar
Shahreh Gham Music Video

2 days , 9 days Ago
[565 views]
Nefrin Music Video Satar
Nefrin Music Video

2 days , 6 days Ago
[1,443 views]
Cheshm Badoomi Music Video Satar
Cheshm Badoomi Music Video

2 days , 9 days Ago
[442 views]
Pileh Music Video Satar
Pileh Music Video

2 days , 11 days Ago
[727 views]
Aroosi Music Video Satar
Aroosi Music Video

2 days , 11 days Ago
[2,473 views]
Naz Golak Music Video Satar
Naz Golak Music Video

2 days , 6 days Ago
[565 views]
Ghadam Ranjeh Music Video Satar
Ghadam Ranjeh Music Video

2 days , 6 days Ago
[997 views]
Digeh Nakon Geryeh Music Video Satar
Digeh Nakon Geryeh Music Video

2 days , 11 days Ago
[536 views]
Ey asheghan Music Video Satar
Ey asheghan Music Video

2 days , 11 days Ago
[550 views]
Jodaei Music Video Satar
Jodaei Music Video

2 days , 10 days Ago
[374 views]
Az Eshgh Mordan Music Video Satar
Az Eshgh Mordan Music Video

2 days , 11 days Ago
[738 views]
Heydar Khan Music Video Satar
Heydar Khan Music Video

2 days , 9 days Ago
[504 views]
Bani Music Video Satar
Bani Music Video

2 days , 7 days Ago
[630 views]
Ya Mola Music Video Satar
Ya Mola Music Video

9 days Ago
[1,108 views]
Zendan Music Video Satar
Zendan Music Video

2 days , 10 days Ago
[489 views]
Mosalmanan Music Video Satar
Mosalmanan Music Video

2 days , 6 days Ago
[475 views]
Shab Music Video Satar
Shab Music Video

2 days , 11 days Ago
[471 views]
Ey Del Ey Del Music Video Satar
Ey Del Ey Del Music Video

2 days , 10 days Ago
[403 views]
Kamtar Geleh Kon Music Video Satar
Kamtar Geleh Kon Music Video

3 days , 2 days Ago
[774 views]
Kashki Shah Boodam Music Video Satar
Kashki Shah Boodam Music Video

2 days , 11 days Ago
[2,534 views]
Geryeh Music Video Satar
Geryeh Music Video

2 days , 11 days Ago
[439 views]
Gelayeh Music Video Satar
Gelayeh Music Video

2 days , 11 days Ago
[730 views]
Yavar Music Video Satar
Yavar Music Video

2 days , 11 days Ago
[313 views]
Ashegheh Khejalati Music Video Satar
Ashegheh Khejalati Music Video

2 days , 11 days Ago
[928 views]
Ramz Music Video Satar
Ramz Music Video

2 days , 11 days Ago
[360 views]
Panjereh Music Video Satar
Panjereh Music Video

2 days , 11 days Ago
[565 views]
Ghasedeh Eshgh Music Video Satar
Ghasedeh Eshgh Music Video

2 days , 11 days Ago
[730 views]
amadi Music Video Satar
amadi Music Video

2 days , 11 days Ago
[583 views]
Alternative names and variations for Satar :

Satar
Satar
Sjhv
Hassan Sattar
Satar
Sttar
Satarr
Sattr
Satsr
Sattaar
Sattar


Satar


This page was generated in 0.33 seconds.
© IranSong Persian Music Jan 2002 to 2014